huomio_icon_krone
BRÄNDIN KEHITTÄMINEN

Erotu brändin voimalla

Digitalisaatio on muuttanut palveluiden ja tuotteiden hankintaprosessia. Asiakas on tunnettava entistä paremmin. Palvelujen tulee olla selkeästi hahmotettavissa ja brändin kilpailijoista erottuva. Keskitymme brändin visuaalisen ilmeen rakentamiseen ja kehittämiseen, joka tukee brändin tarinaa ja viestiä.

Huomio on luovan alan toimisto. Palvelumme keskittyvät visuaaliseen suunnitteluun, brändin kehittämiseen ja verkkosivustoihin. Vahvuuksiamme ovat yksilöllisten tunnusten ja ilmeiden suunnittelu, joka tukevat brändin tarinaa ja viestiä. Samassa paketissa tulee osaamista, ymmärrystä ja näkemystä markkinointiviestinnän rakentamiseen ja kehittämiseen.

Perehtymällä asiakkaan liiketoimintaan pystymme tarjoamaan yksilöllistä ja merkityksellistä palvelua. Pienen ydintiimin voimin vastaamme projektien läpiviennistä, suunnittelusta ja toteutuksesta, tarjoten aina yksilöllistä ja ymmärrettävää palvelua.

Palvelut

Brändillä tarkoitetaan yrityksestä, tuotteista ja palveluista syntyvää kokonaismielikuvaa. Palvelumme keskittyvät visuaalisen identiteetin, kuvallisen kerronnan rakentamiseen ja kehittämiseen, joka tukee brändin tarinaa ja viestintää. Huoliteltu ilme ja hyvin kiteytetty tarina on kestävä ja arvoa tuottava. Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme.

Graafisella suunnittelulla tarkoitetaan kuvallista viestintää. Meiltä saat kattavasti graafisen suunnittelun palvelut, kuten mainonnan suunnittelu, painotuotteiden suunnittelu, sähköisten materiaalien ulkoasujen suunnittelu, kuvitukset, logot, tunnukset, yritysilmeet, opasteiden ja pakkausten ulkoasujen suunnittelu.

Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme verkkosivustoja. Suunnittelun lähtökohtana on aina tarpeiden määrittely yhdessä asiakkaan kanssa. Lopputuloksena hyvin asiakkaan tarpeita palveleva kokonaisuus. Sivustoprojekteissamme yleisesti käytetyimmät alustat ovat WordPress ja Joomla.

Suunnittelemme ja tuotamme kampanjoita eri tarpeisiin ja kanaviin. Selkeät tavoitteet, oikeiden viestintäkeinojen ja kanavien löytäminen ovat avainasemassa kampanjan onnistumiselle. Suunnittelemme kampanjoiden kohderyhmää puhuttelevat sisällöt ja ilmeet. Kampanjoiden tulosten mittaaminen ja analysointi on tärkeää myös markkinoinnin jatkotoimenpiteiden kannalta.

Sosiaalinen media tarjoaa paljon mahdollisuuksia kohderyhmän löytämiseen, oppimiseen ja ymmärtämiseen. Kampanjoiden tulosten mittaaminen ja analysointi antaa avaimia myös asiakaskontaktien syntyyn sekä markkinoinnin jatkotoimenpiteisiin. Suunnittelemme sosiaalisen median kampanjoita, sisältöjä ja mittaamme niiden tuloksia.

Suunnittelemme ja toteutamme erilaisia kuvauksia tarpeen mukaan. Kuvauksien huolellinen suunnittelu varmistaa laadukkaan ja tarpeisiin sopivan lopputuloksen. Kuvauspalvelu tukee hyvin muita palveluitamme, kun voimme vaikuttaa ja tiedämme millaista kuvamateriaalia tarvitsemme eri käyttökohteisiin.

Tekijät

Juha Pekaristo

Brändin kehittäminen, verkkosivustot, mainonnan suunnittelu, valokuvaus
040 523 7137

Heikki Hirvonen

Verkkosivustojen ylläpito, päivitystyöt, tietokannat, valokuvaus
040 738 4980